Program Skrzydła

DLACZEGO POWSTAŁ PROGRAM „SKRZYDŁA”?

Czy wiesz, że ponad 650 tysięcy polskich dzieci w szkołach nie może skupić się na lekcji z powodu głodu, odrobić lekcji z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego? Dla wielu z nich szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. Właśnie dla takich dzieci powstał program Skrzydła, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką.

Założenia i cele programu: Skrzydła to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program Skrzydła daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. „Skrzydła” to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas przez pedagoga szkolnego.

Program Skrzydła został stworzony, aby pomagać dzieciom, które: nie mogą się uczyć i odrabiać lekcji, bo nie maja zeszytów i książek nie mogą skoncentrować się na lekcji, ponieważ są głodne, a obiad w szkole to jedyny ciepły posiłek często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie maja kurtki, czapki, spodni i butów na zimę są zdolne i chcą się uczyć, ale bieda powoduje, że czują się gorsze od swoich rówieśników i nie wierzą we własne umiejętności marzą o tym, żeby kiedyś zostać „kimś” i wyrwać się z biedy, która ich upokarza nie mogą wyjechać na wakacje ani wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata i ludzi Jeżeli wzrusza Cię los takich dzieci przyłącz się do naszego Programu i wybierz dowolną formę wsparcia.

Powiększ nasze Skrzydła i dołącz do grona osób, które chcą powstrzymać biedę wśród dzieci. Pamiętaj każda wplata na nasz Program to skrzydła dla konkretnego dziecka!

Znajdź nas

Adres siedziby
ul. Targowa 4
35-064 Rzeszów

Adres korespondencyjny
Hłomcza 50
38-503 Mrzygłód