Pomoc dzieciom

Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w ostatnich dniach wakacji wspomógł materialnie dzieci z wiejskich parafii.

Poprzez ręce księży proboszczów do prawie 60 uczniów, wiekiem od przedszkola do szkoły średniej, dotarły od Caritas podstawowe artykuły szkolne w postaci: zeszytów, kredek, plasteliny, pisaków, bloków, długopisów. Uczniowie otrzymali również zeszyty do religii.

ks. B.K

———————————————————————————————————————

Карітас Перемисько-Варшавської Архиєпархії в останіх днях вакацій допоміг матеріально дітям з сільських парафій.

Через руки отців парохів до майже 60 учнів, віком від садочка до середньої школи, доставлено поставки до шкіл, між іншими: зошити, олівці, креслярські блоки, пластиліни, ручки. Учні отримали також зошити до релігії.

о.Б.К

 

Dodaj komentarz